A+, czyli gdańscy farmaceuci w czołówce!

  pills (blue tone)

  W najnowszym, opublikowanym 30 września rankingu jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii Nauki o Życiu, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał kategorię A+.

  Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził ocenę jakości naukowej 960 jednostek naukowych według czterech kategorii (osiągnięcia naukowe i twórcze,potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz pozostałe efekty działalności naukowej). Za poszczególne kryteria każda jednostka mogła otrzymać maksymalnie 100 punktów. Na podstawie punktacji wyliczana była średnia, z kolei dzięki uzyskanej średniej możliwe było przyznanie odpowiedniej oceny.

  Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał kategorię A+, znajdując się w prestiżowym gronie 37 najlepszych jednostek w Polsce. Ranking ma na celu wyłonienie elity spośród wszystkich jednostek naukowych. Co więcej, jest obiektywną miarą sukcesów badawczych, co zmusza również pozostałe ośrodki z niższymi ocenami do intensywnej pracy.

  Co to oznacza?

  Oprócz tego, że jednostki z oceną A+, jak podkreśliła Barbara Kudrycka- minister nauki i szkolnictwa wyższego, stanowią elitę polskiej nauki są również znakomitą wizytówką Polski na świecie. Wyróżnienie oznacza również większe dotacje na badania oraz większe szanse na pozyskanie funduszów unijnych

  W zestawieniu kategorię A otrzymał Wydział Chemiczny, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.

  Dorian Otłowski

   

   

  Powrót do listy
  Przewiń do góry